ബറക്കത്തുള്ള പെണ്ണിൻ്റെ 4 അടയാളങ്ങൾ | Safuvan Saqafi Pathappiriyam | Arivin nilav | അറിവിൻ നിലാവ്

Assalamualaikum,
Welcome to H Media, H Media is the popular Islamic channel in Malayalam. This channel is made for you to understand Islam. All videos are made in a way that everyone understands. We hope this will be helpful and we pray that may Allah(swt) bless us all
Topic :-
ബറക്കത്തുള്ള പെണ്ണിൻ്റെ 4 അടയാളങ്ങൾ
Safuvan Saqafi Pathappiriyam
Arivin nilav
അറിവിൻ നിലാവ്
H Media Online
Click To Watch 👇👇👇
ശൈഖ് ജീലാനി (റ)കറാമത്തുകളുടെ അത്ഭുത കലവറ
pablack.info/dev/v/pn_Wq6ijtNujaXo
നിങ്ങൾക്കും ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് എത്തണ്ടേ?
pablack.info/dev/v/dnaSlJvZxrHLoWU
അറിവിൻ നിലാവ് ഉസ്താദ് ഉമ്മയെ കുറിച്ച് പാടിയപ്പോൾ
pablack.info/dev/v/pmPToZSbusesc6Q
കൂറ്റമ്പാറ ഉസ്താദിന്റെ രസകരമായ പ്രഭാഷണം
pablack.info/dev/v/dGuTnaeukbKpZZg
സഫുവാൻ സഖാഫി പത്തപ്പിരിയം കല്യാണ വീഡിയോ
pablack.info/dev/v/pp7aj8jJlrHGn2k
വിവാഹ പന്തലിലെ ആഭാസങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ.
pablack.info/dev/v/mZWimrfTqdqxkoI
മക്കൾ നല്ലവരാകാൻ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത്
pablack.info/dev/v/dnrarcfFlcPRnY4
ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ നിർബന്ധമായും കേൾക്കേണ്ട പ്രഭാഷണം
pablack.info/dev/v/hKvHgrLY08nIfnY

അറിവിൻ നിലാവ് ഉസ്താദ് ഉമ്മയെ കുറിച്ച് പാടിയപ്പോൾ
pablack.info/dev/v/pmPToZSbusesc6Q

ഒരു നാളിലെന്റെ മദ്ഹെഴുതും
pablack.info/dev/v/o4SqnabapdqWfaA
👍Please Subscribe our PAblack Channel👍
👇👇👇👇👇👇👇👇
pablack.info/pack/TtGLuo-yAG6cKFy7dzLgrA.html
👆👆👆👆👆👆👆👆
Please Support H Media
Email: Page.HMedia@gmail.com
Facebook: m. H-Media-819278071530232/?ref=bookmarks
Twitter: mobile. HMediaOnline
Instagram: hmediaonline?hl=en
PAblack: pablack.info/pack/TtGLuo-yAG6cKFy7dzLgrA.html
#safwan_saqafi_pathapiriyam #speechsafwansaqafi #Malayalamspeechsafwansaqafi
#safuvansaqafipathappiriyam #arivinnilav #safuvansaqafispeech #hmediaonline #MalayalamIslamicSpeech #IslamicSpeechMalayalam #IslamicClass #islamicspeech #latestmalayalamspeech #Mathaprabashanam #Mathaprasangam #IslamicOnlineClass #FridayDua #Dikr #PowerfullDua

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

 1. H Media Online

  H Media Onlineਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  📲 സഫുവാൻ സഖാഫി ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ Whatsapp ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ⤵️ chat.whatsapp.com/LKsrKbnBuEB6BWh08I4qPq ⊱⋅───────⊱◈◈◈⊰───────⋅⊰ ♻️ Share ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ...

 2. Rahim Muhammed

  Rahim Muhammed10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Thasni,rahim

 3. Minhaj .k.p

  Minhaj .k.p14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  See

 4. Minhaj .k.p

  Minhaj .k.p14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏👍👍👍👍👍👍🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏👍👍👍👍👍👍👍🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏👍🙏👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

 5. കലപിലകൂട്ടം malayalam

  കലപിലകൂട്ടം malayalam21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ktet പാസ്സാവാൻ ദുഹാ ചെയ്യണേ ഉസ്താദ

 6. Muthu Riyas

  Muthu Riyas24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Kudumba jeevithathil santhosham sneham samadanam undavanum kadam veedanum dua cheyyenam

 7. 36 Hina aiswarya khan

  36 Hina aiswarya khan7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Veedu vechchathinte kadam veettaan oru vazhi kaanichu tharaan prarthikkane Usthaathe

 8. Ajmal.m Ajmal

  Ajmal.m Ajmal15 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Usthade dua cheyyane

 9. Ajmal.m Ajmal

  Ajmal.m Ajmal15 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Usthade dua cheyyane

 10. Annu Annu

  Annu Annuਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  👐👐👐👐👐

 11. Annu Annu

  Annu Annuਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Aameen

 12. Ashifa Bakker

  Ashifa Bakkerਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ameen

 13. shamnu jasee

  shamnu jasee2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Njangalude Kudumbathinu vendi duaa cheyyane

 14. sanu sinu

  sanu sinu7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Alhamdu lillah ipol ente kaliyanam kazhinchu. 4 varsham kazhinchu 1 boy und. 27 vayasilan kazhinchad. Niramilla yenn paranchu mudangi 30 lere allukal vanittundavum. Cherukanmark patti povum. Pengalk pattilla. Ipol suntharanaya swalihaya salswapaviyaya barthavine enik kitti. Alhamdu lillah Alhamdu lillah Alhamdu lillah. Ee santhoshamulla jeevitham nilanilkan dua cheyyanneee 🤲

 15. boskabu

  boskabu7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Aameen

 16. Scissors Tale

  Scissors Tale7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  First point starts from 11:40 (incase anyone is trying to skip🙂)

 17. Shabeer Shabi

  Shabeer Shabi8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Sthalavum veedum undavan dua cheyyanam usthathe

 18. Safvan P P

  Safvan P P8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hurake kuravane hustathe dua cheyyane

 19. SF__GAMING

  SF__GAMING8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  you tube channalil subscribers kudan prarthikanam 11 subscribers ann ullath

 20. Risala Sajid

  Risala Sajid8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Aameen

 21. Aju Firdous

  Aju Firdous9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ameen

 22. Malu Kv

  Malu Kv10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ente kaliyanam sheriyaavan dhuha cheyyanam usthadhe

 23. Jusaira Jusi

  Jusaira Jusi10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Eth surha usdthe?

 24. Khairunnisa Ck

  Khairunnisa Ck11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Aameen

 25. Khairunnisa Ck

  Khairunnisa Ck11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Aameen

 26. Jamal Deen

  Jamal Deen11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Usthade ente kootukaariyude vivaham ithu vare shariyayitilla avlde vivaham nadannu kaanan naan valare aagrahikinnu duaa cheyyanam please

 27. Fazil k

  Fazil k12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  🤩

 28. Zainu Zainu

  Zainu Zainu12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  🤲🤲🤲🤲

 29. Rafi Muhammed rafi

  Rafi Muhammed rafi12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ameen

 30. Hamza Muttikkad

  Hamza Muttikkad12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Veed pani nadakkan duha cheyyanam

 31. Shameena Naseem

  Shameena Naseem13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Makkalundavan duaaa cheyyane

 32. SHASHU GLOBAL

  SHASHU GLOBAL13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ente monu nalla oru joli kittan dhuha cheyyanum usthade

 33. Muthalib Muthalibfuj

  Muthalib Muthalibfuj14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Jivitham khrum barkhathinum venty duha cheyanay usthad

 34. Muthalib Muthalibfuj

  Muthalib Muthalibfuj14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ASSALAMU ALAIKUM

 35. Remya Ammu

  Remya Ammu14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ameen

 36. Shahina O

  Shahina O14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ആമീൻ

 37. Ol. Media.channel channel

  Ol. Media.channel channel15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  സാഹിബ് അസ്സലാമു അലൈക്കുംകുറച്ച് എക്കോകുറക്കണം

 38. Shabna Naja

  Shabna Naja15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Enteum ente kudunbathinu nallathu varanum veed pani poorthyavanum dua cheyyane

 39. sanu manu vlogs

  sanu manu vlogs16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ithinte bhaakki evide

 40. suhaila shihab

  suhaila shihab16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Swalihaya sandanagal undaakaan dua cheyyanam

 41. Farhana Faru

  Farhana Faru16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Usthadhe barthavinte kadam vidaan dua cheyyanee

 42. Annu Annu

  Annu Annuਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Usthadhe barthavinte kadam vidaan Dua cheyyanee

 43. Afsana N

  Afsana N17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  أمين ياربل الأمين

 44. Ilyas Ilyas

  Ilyas Ilyas17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Aameen

 45. Abdulrazack Konnakkal

  Abdulrazack Konnakkal17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Nattilullavarkoke corona annu usthathe . onnu randu peru vengileterilanu avark oke asugam sugamavan prarthikondu usthathe . nangal prayamaya ummayum uppayum cheriya kuttikalokr und avarkonum corona varathirikan lrarthikenam usthathe

 46. Shajila Shaji

  Shajila Shaji17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Nallonam padikan Nala penn ayi jeevikan num dua cheyanam 🤲🤲🤲🤲😥😥😥

 47. Shajila Shaji

  Shajila Shaji17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Nallonam padikan Nala penn ayi jeevikan num dua cheyanam 🤲🤲🤲🤲😥😥😥

 48. Shajila Shaji

  Shajila Shaji17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  🤲🤲🤲🤲🤲🤲

 49. Jisana Thazni

  Jisana Thazni17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Vdu panni kazhnju alhamdulillah 🤲kurach kadam und ath veedaan usthadh dua cheyyannam🤲

 50. Jisana Thazni

  Jisana Thazni17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Vdu panni kazhnju alhamdulillah 🤲kurach kadam und ath veedaan usthadh dua cheyyannam🤲

 51. Jasminafiju Mon

  Jasminafiju Mon17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ameen

 52. Raheem Rmt

  Raheem Rmt18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  എന്റെയും എന്റെ ഭർത്താവിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ ബർകത് ഉണ്ടാവാൻ ദുആ ചെയ്യണേ ഉസ്താദേ

 53. Sameera 123

  Sameera 12318 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Aniyante kalyanam sheriyavan dua cheyane usthaaaa

 54. Semmi Semmi

  Semmi Semmi18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Makkalk ilm varddikkaan venda ustha dua cheyyanam

 55. Mumthaz K

  Mumthaz K18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Aameen Aameenyarbbal alameen

 56. shareef shareefpk

  shareef shareefpk18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Usthad anneyum kudumbatheyum duayil ulppedu thenam

 57. shareef shareefpk

  shareef shareefpk18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Usthad anneyum kudumbatheyum duayil ulppedu thenam

 58. Najla 2002

  Najla 200219 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  آمن يارب العالمين ماشاءالله ഉസ്താദ് പോളിയാണ് ഉസ്താദിന് ദീർകായിസും ഹാഫിയത്തും നൽകണേ 🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲

 59. Noufal Eykkara

  Noufal Eykkara19 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  അസ്സലാമു അലൈകും കടം എത്രെയും പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ ഉസ്താദ് ദുആ ചെയ്യണം

 60. AVINASH BIJU

  AVINASH BIJU20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ആമീൻ 🙏

 61. Sudheer Tm

  Sudheer Tm20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ഉസ്താദിന്റെ ദുആ യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണെ

 62. Midulaj Midulaj

  Midulaj Midulaj20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Usthadh Ende kakande marich poya kutyk vendiyum Ende uppak vendiyum dua cheyyanm usthadhe

 63. E-STAR VLOG

  E-STAR VLOG20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ഭർത്താവിന് നല്ലേജാലി ഉണ്ടാവാൻ ദുഅച്ചേക്കണം

 64. Fiyaa aa

  Fiyaa aa20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  veedpani etryum vegam thudagan duha cheyanam usthade

 65. PRAVU VALARTHAL

  PRAVU VALARTHAL21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ഉസ്താദ് എന്റെ ഭർത്താവ് പലപ്രാവശ്യവും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് ബർക്കത്തില്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നന്നാവാത്തത് എന്ന്. ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഉസ്താദ് ദുആ ചെയ്യണം

 66. Niya Sakki

  Niya Sakki21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ഉസ്താദേ പോതുപരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടാൻ ദുആ ചെയ്യണേ

 67. Nasiha Nachu

  Nasiha Nachu21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Usthadhe ella alojanagalum uppa mudakki kalayunnn.....uppande sobhavam maari kittan dua cheyyane.....

 68. Ayisha kk

  Ayisha kk21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  എന്റെ മോൻ ഹാഫിള് ആക്കാൻ പഠികുന്നുണ്ട്... Mashaallh.... ആ മോൻ നമുക്ക് ഇരുവീട്ടിലും ഉപകാരമുള്ള മോൻ ആക്കാൻ ദുആയിൽ ഉൾപെടുത്തുക 🤲🤲😥😥

 69. Skna Skna

  Skna Skna8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ആമീൻ

 70. Mohammedansar Ansar

  Mohammedansar Ansar10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ednde full beno

 71. Aboos 313

  Aboos 31320 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😭😭😭😭

 72. Muhammed Juraij

  Muhammed Juraij22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ഭർത്താവിൻ്റെ ജോലിയിൽ ബർകത് ഉണ്ടാവാൻ dua cheyyanne

 73. Abu Backer

  Abu Backer22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Usthade ank sslck full a+ kittan dua cheyanne

 74. orieo world

  orieo world22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ameen

 75. Abbas Abi

  Abbas Abi22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ameen

 76. Abbas Abi

  Abbas Abi22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ameen

 77. saifu Anwar kaithappoyil

  saifu Anwar kaithappoyil22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Kadam veedan usthath dhuaaa cheyyane 😓

 78. yousaf iringath

  yousaf iringath22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ameen

 79. Nafi Vlogs

  Nafi Vlogs22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  അമീൻ

 80. Rasiya A G

  Rasiya A G22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ആമീൻ

 81. Rasiya A G

  Rasiya A G22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  മക്കളുടെ കല്ലിയാണം ശെരി യാവാ ൻദൂആചൈയണേ ഉസ്താദ്

 82. Rasiya A G

  Rasiya A G22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ആമീൻ

 83. Nisar Kp

  Nisar Kp23 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Usthade ente husband 5neramniskarikan enthanumarkam

 84. Nisar Kp

  Nisar Kp23 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Nusru nisar

 85. maleeha chinnu

  maleeha chinnu23 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ente മകൾക്കും വിവാഹം ഷ റിയാ വൻ ദു ഹ ചെയ്യണേ

 86. A.N Kitchen

  A.N Kitchen23 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ഇളയ മകൾക്ക് ഒരു വീട് ശരിയാക്കി കൊടുക്കാൻ ഉസ്താദ് ദുആ ചെയ്യണം.

 87. A.N Kitchen

  A.N Kitchen23 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ഉസ്താദ് എൻറെ മോളുടെ മകൾ കല്യാണത്തിനു സമ്മതിക്കുന്നില്ല. നല്ല ഒരു കല്യാണം എത്രയും വേഗം നടക്കുവാൻ എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണം ആമീൻ.

 88. Shabna Naja

  Shabna Naja15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ameen

 89. Basheer Basheer

  Basheer Basheer16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  kittum vishamikkatta

 90. A.N Kitchen

  A.N Kitchen23 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ഉസ്താദ് ഈ ദുആഎഴുതി കാണിച്ചു തരാമോ?

 91. LOVE & CARE

  LOVE & CARE23 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Veeedu panni thudagaanu dua chayyanne

 92. N Zarina Moidin

  N Zarina Moidin23 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ende bharatavinde kadam veedan dua cheyyane

 93. GODjabbu ViP

  GODjabbu ViP23 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ആമീൻ 🤲🤲🤲

 94. Nasrin Kabeer

  Nasrin Kabeer24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  U

 95. Shameena Shameenavk

  Shameena Shameenavk24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  കടം വീട്ടി കിട്ടാൻ ദുഹാ ചെയ്യണേ ഉസ്താദേ

 96. NSRA 'S special

  NSRA 'S special24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ithilevide 4 adayalangal

 97. Mohammed ashiqashi

  Mohammed ashiqashi24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Usthade makkale nannaki tharan dua cheyyane

 98. Sulaikha mvp Mvp

  Sulaikha mvp Mvp24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Bharthavinty chori maran dhua cheyyane

 99. Naseera Nasi

  Naseera Nasi24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ante vivaham vegam shariyayì

 100. Sanha Mol

  Sanha Mol24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  pothu parerkshayil pasavan dua chene

 101. Aleena Arshad

  Aleena Arshad24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ameen ameen ya rabball alaameen

 102. Saritha Nithu

  Saritha Nithu24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  സ്വാലിഹായ മകളാകാനും കടങ്ങൾ വീട്ടാനും ധ്വഹാ ചെയ്യണം

 103. Sinan Moidumon

  Sinan Moidumon23 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Vedavan.duzha.cheyyanna

 104. Zubair Vk

  Zubair Vk24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  *DARUL QURAN WOMEN'S HIFZ COLLEGE MANJESHWAR* السلام عليكم ورحمه الله وبركاته! സുഖമെന്ന് കരുതുന്നു അതിനായ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു..! *മഞ്ചേശ്വരം ദാറുൽ ഖുർആൻ വിമൻസ് കോളേജിലെ* ഖുർആൻ പഠിത്താക്കളായ വിദ്യാർത്ഥിനിങ്ങൾക് നല്ല രീതിയിൽ നോമ്പ് തുറപ്പിക്കാൻ ഇതാ നിങ്ങൾക്കും ഒരു സുവർണ്ണാവസരം. കോവിഡ് അനുബന്ധണുങ്ങളും നമ്മെ പിടിപ്പുലച്ച ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിന് നിങ്ങൾ ഓരോർത്തരുടെയും സഹായം അത്യാവശ്യമാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചാലുള്ള പ്രതിഫലം എപ്രഖാരമാണെന്ന് പറയേണ്ടതായില്ലല്ലോ..... *قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:* *من فطر صائما* വല്ലവനും നോമ്പ്തുറപ്പിച്ചാൽ നോമ്പ്കാരന്റെതിന് തുല്യമായ പ്രതിഫലം അവൻ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ സ്വദഖ അതെത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കത് മുതൽകൂട്ടാകും. إن شاء الله 9847725133(കോളേജ് കോർഡിനേറ്റർ ) എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഗൂഗിൾ പേ(google pay)ചെയ്‌തു സ്ക്രീന്ഷോട് ചെയ്യുമല്ലോ. സഹായിക്കാൻ ആഗ്രമുള്ളവർ ഈ നമ്പറുമായ ബന്ധപ്പെടുക. 📲9605719613. അള്ളാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ! آمين 🤲🏻 _______________________________ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ 25 കുട്ടികൾക്ക്: 7000/- only നോമ്പ് തുറ മാത്രം: 4000/- only

 105. ISLAMIC STATUS

  ISLAMIC STATUS24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  🤲🤲🤲😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 106. ISLAMIC STATUS

  ISLAMIC STATUS24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 107. ISLAMIC STATUS

  ISLAMIC STATUS24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  🤲🤲🤲🤲🤲☝️

 108. Majeed Majeed

  Majeed Majeed25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ഉസ്താദെ ദുഹ.ചെയ്യണം 20 വർഷം ആയി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കൾ ഇല്ല

 109. usman usman

  usman usman25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  വീട് ആവാൻ ദുആ ചെയ്യണേ ഉസ്‌താദ് 😔😔

 110. manaf n

  manaf n25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Veedum stalvum undan ustade duva chayane

 111. MohamedDhanish Dhanish

  MohamedDhanish Dhanish25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Kuttiude kayuthile kurupottanum kelvi kittanum usthad dua chayane

 112. MohamedDhanish Dhanish

  MohamedDhanish Dhanish25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Kuttiyude kayuthhile kuru pottanum kelvikkittanum usthad dua chayanam

 113. Zenu Zenuz

  Zenu Zenuz25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ente bharthavine enik vallya ishttanu.pakshe bharthavinte Hans upayokam enne valathe akattunnu.njn upadheshichu orupad.ini upayokikoolann parayum pinneyum njn ath kandu.njn ente bharthavine verukkumonn enikk pediyavunnu😔😔.